Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm

 

Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm

CNAS  6.jpg

Sự đăng ký Không.:CNAS L12077

Phòng thí nghiệm của chúng tôi phù hợp với Yêu cầu chung ISO / IEC 17025: 2017 về Năng lực của Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật